Tasarım Tescili
Tasarım; bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünü ifade eder.
Günümüz ticari hayatında, özgün ve yeni tasarımların geliştirilerek tüketicinin beğenisine sunulması ticari başarı elde etme noktasında tek başına yeterli olmamaktadır. Yapılan yatırımların, sarf edilen emeğin ve ürüne dönüşen fikrin korunmasının önemi bu noktada ortaya çıkmaktadır. 

Neden Tasarım Tescili

Koruma ile elde edilen tasarım hakkı sahibinin izni olmaksızın başka kişilerce tasarımın ticari amaçla kullanımını engelleme hakkı, yapılan yatırımların, hem ekonomik hem de sosyal anlamda geri dönüşümü açısından oldukça önemli olmaktadır. Aksi takdirde, özgün ve yeni tasarımlar fikir hırsızlığı, kopyalama ve taklit gibi tehditlerle karşı karşıya kalacak ve hakkın savunulması oldukça zorlaşacaktır. 

Tasarım Olabilme Kriterleri 
Yenilik Kriteri;

Kamuya sunma, sergileme, satış gibi yollarla piyasaya sürme, kullanma, tarif, yayım tanıtım veya benzer amaçlı faaliyetleri kapsar. 

Ayırt Edicilik; 

Bir tasarımın ayırt edici niteliğe sahip olması, bu tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenim ile herhangi bir tasarımın bir kullanıcıda yarattığı genel izlenim arasında belirgin bir farklılık olması anlamındadır.

Tasarım Tescil Süreçleri

  • Müracaat ( 1 gün )
  • TPE Şekilsel inceleme ( 4-6 Ay )
  • İlan Dönemi ( 6 Ay )
  • Belge Aşaması ( 2 Ay )

    Gerekli Belgeler

  • Sözleşme, Başvuru sahibine ait bilgiler, unvan , adres vb.
  • Vekaletname ( Firmamız tarafından düzenlenmekte noter onayı gerektirmemektedir .)
  • Tasarım Talep Beyanı
  • Tarifname