Tasarım Adres Değişikliği
Tasarım belgeleri görsel yenilik üzerindeki tekel hakkıdır. Ticari hayatta tasarımlarla ilgili yapılan tüm değişikliklerin resmi olarak Türk Patent Enstitüsü kayıtlarında da değiştirilmesi gerekir. Örneğin tasarım üzerindeki bir adres değişikliğinin resmi olarak yapılmaması durumunda, tasarım ile ilgili herhangi resmi bir haberleşmenin eski adrese yapılması, dolayısıyla tasarım sahibinin bundan haberdar olmamasını ortaya çıkaracaktır. Bu ise istenmeyen hak kayıplarına sebebiyet veren bir durumdur. Dolayısı ile tasarım üzerindeki herhangi bir değişikliğin mutlaka resmi kayıtlarda da olması gerekir.
2008-2014 Copyright Arşiv Patent Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. // Project | MediaCity